Fanon YS.png

Ten blog użytkownika jest częścią fanonu Yandere Simulator Wiki. Informacje tutaj zawarte mogą, lecz nie muszą pokrywać się z wydarzeniami z gry.
Edycja tej strony, prócz poprawek estetycznych i ortograficznych, bez zgody użytkownika jest zabroniona.

Niespokojny duch (ang. Restless Soul)- jedna z alternatywnych osobowości z Yandere Simulator

Charakterystyka

Niespokojnego ducha łatwo można rozpoznać, gdyż ma wyróżnia go dziarski sposób chodzenia oraz rozglądanie się na boki. Są czujni jak członkinie Samorządu Uczniowskiego, lecz zasięg ich wzroku mają nieco mniejszy. Uczniowie z tą osobowością chodzą i biegają szybciej, niezależnie od szkolnej atmosfery czy siły. Przy normalnej atmosferze i braku podejrzanych bodźców nie stanowią zbytniej przeszkody, gdyż preferują ustronne miejsca.

Z pogarszającą się atmosferą ich zachowanie staje się coraz bardziej dziwniejsze: oczy zaczynają matowieć, wzrokiem wodzą za niebezpieczeństwem. Przybierają taki sam chód jak Nemesis, stają się jeszcze szybsi. Walka z nimi staje się trudniejsza, gdyż złe nastroje społeczne wzmacniają ich zawziętość. 

Nie ulegają również zbiorowej paranoi, lecz ich nietypowe zachowania nabierają na sile, co może znacznie utrudnić rozgrywkę.

Rozgrywka

Niespokojną duszę ma specyficzną reakcję na podejrzane obiekty (jak krew, broń). Po ich zauważeniu zrobią im zdjęcie i zawiadomią nauczyciela. Następnego dnia, osoba z tą osobowością będzie przychodzić w miejsce, gdzie leżała krew/broń itp. 

Gdy zobaczą Ayano mordującą, niosącą zwłoki lub części ciała, zareagują jak heroiczni. Wygranie minigry oznacza zabicie ucznia, natomiast przegrana spowoduje że uczeń skopie Ayano, co oznacza koniec gry. Jeśli Ayano nie będzie mieć przy sobie broni, "niespokojny duch"  rozpocznie pościg za nią i brutalnie powali ją na ziemie, co też oznacza game over. W razie ataku, niespokojna dusza będzie się bronić, tak jak heroiczni uczniowie.

Niespokojne duchy raczej nie  zatrzymywałyby Yandere-chan razem z innymi uczniami , gdyż wolą osobiście rozprawić się z przeciwnikiem.

Jeśli zauważą tylko zwłoki albo rozczłonkowane kończyny to powoli do nich podejdą, a później uciekną i zadzwonią na policję, jak samotnicy. Następnego dnia, będą przychodzić na miejsce znalezienia zwłok. 

Próba zrobienia im zdjęcia uczniowi lub uczennicy spowoduje że ten/ta  nieco się odsunie, przyglądając się podejrzliwie.

Charakterstyczną cechą niespokojnych dusz jest stosunek do podejrzanych działań Ayano (jak np. chodzenie z bronią, w stanie obłąkania). Jeśli osoba z tą osobowością przyłapie Ayano, odejmie jej mniej punktów do reputacji jednak jeśli przyłapie ją po raz trzeci w ciągu całej rozgrywki, postać będzie śledzić protagonistkę. Tego efektu nie wyeliminuje opcja przepraszania za swoje zachowanie.

Cechą wyjątkową dla tej osobowości, jest nastawienie wobec innej osobowości. Niespokojny duch nie lubi ludzi z osobowością "mściwy", co można wykorzystać na korzyść gracza. By odwrócić uwagę niespokojnego ducha od niektórych wydarzeń, trzeba mieć pierwszy poziom psychologi oraz wykonać dla niego zadanie. Po zdobyciu jego zaufania wystarczy poplotkować z nim o uczniu mającym osobowość "mściwy" (nie spowoduje to utraty reputacji). Wtedy niespokojny duch będzie stalkować przez parę dni, by później wrócić do wcześniejszej rutyny.

Osób z tą osobowością nie można poprosić o żadną przysługę, gdyż są zbyt nieufni, nawet wobec przyjaciół. Normalnie reagują na komplementy, przeprosiny czy plotkowanie (nie licząc wyjątku opisanego powyżej). Nie zareagują również na listy w szafce na buty, lecz na działające radio już tak (ponieważ ich też denerwuje ten dzwięk). 

Cytaty

Czy to...prawdziwe? Niespokojna dusza, gdy zobaczy zwłoki lub poćwiartowane kończyny

Ty...TY! Niespokojna dusza, gdy będzie świadkiem morderstwa lub ciągnięcia zwłok

O, a co to? Niespokojna dusza, gdy zauważy podejrzany obiekt (np. jak krew, broń)

Hm? Gdy niespokojna dusza usłyszy kroki Ayano przy normalnej atmosferze.

Co... Gdy niespokojna dusza usłyszy kroki Ayano przy średniej lub niskiej atmosferze

Naprawdę? Ciekawa kwestia.. Reakcja niespokojnej duszy na plotkę o mściwym

Po co? Nie ma to przecież sensu. Gdy Ayano chce wykonać jakąkolwiek opcję prócz komplementowania, plotkowania czy przepraszania

Co to za kakofonia? Reakcja niespokojnej duszy na działające radio

Ciekawostki

  • W szkole mogłoby być maks. 2 uczniów o tej osobowości, ze względu na specyfikę ich zachowania.
    • Gdyby gra miała stopnie trudności, ta osobowość pojawiałaby się w trudniejszych trybach, jak hard czy nightmare.
  • Gdyby Shiromi Torayoshi nie należałaby do Samorządu Uczniowskiego, mogłaby mieć tą osobowość.
  • Uczniowie Heroiczni po zobaczeniu zbyt wielu podejrzanych rzeczy przy gorszej atmosferze, zachowywaliby się jak "natywne" niespokojne duchy, tylko nie żywiliby wrogości wobec mściwych.
  • Osoby z tą osobowością raczej nie boją się delikwentów oraz nie czują takiego dystansu przed Samorządem Uczniowskim jak reszta uczniów.
  • Niespokojne duchy mogłyby współpracować z Klubem Fotograficznym, jeśli ich przyjaciel lub krewny należałby do niego, mimo że bardziej cenią własne towarzystwo.
  • Gdyby niespokojny duch zobaczyłby zwłoki swojego krewnego, jego osobowość zmieniłaby się na "Apatyczny".
  • Odejmują mniej punktów do reputacji, gdyż czasami też zachowują się dość niepokojący sposób.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.