Wikia Yandere Simulator FR
Advertisement
Wikia Yandere Simulator FR

Arrivée des élèves au lycée.

Les élèves ("Students") du lycée Akademi.

Ils ne sont pas encore tous présents dans le jeu.

Liste des élèves

Personnages principaux

Rivales

Article principal : Rivales

Rivales de test

Prétendants des rivales

Article principal : Prétendants

Membres de clubs

Article principal : Clubs

Sans club

Club de cuisine

Article principal : Club de cuisine

Club de théâtre

Article principal : Club de théâtre

Club occulte

Article principal : Club occulte

Club de gaming

Article principal : Club de gaming

Club d'arts

Article principal : Club d'arts

Club d'arts martiaux

Article principal : Club d'arts martiaux

Club de musique

Article principal : Club de musique

Club de photographie

Article principal : Club de photographie

Club de science

Article principal : Club de science

Club de sport

Article principal : Club de sport

Club de jardinage

Article principal : Club de jardinage

Délinquants

Article principal : Délinquants

Pestes

Article principal : Pestes

Conseil étudiant

Article principal : Conseil étudiant

Mode 1980

Article principal : Mode 1980

Mode mission

Article principal : Mode mission

Élèves supprimés

Élèves de spin-off

Article principal : Spin-off

Non-fonctionnels

Anecdotes

  • Il y a un élève qui adore torturer les animaux. Cependant, ce n'est pas Ayano.[1]
  • Si YandereDev était un élève du jeu, il serait un solitaire, ferait partie du club de gaming et n'aurait pas de coup de coeur.[2]
  • Une élève pourrait avoir l'apparence de Rivale-chan.[3]
  • YandereDev adorerait inclure une fille lolita gothique.[4]

Références


Icône personnages.png Personnages
Élèves
Personnages principaux
Ayano Aishi · Taro Yamada · Info-chan
Sans club
Sakyu Basu · Inkyu Basu · Kuu Dere · Horuda Puresu · Kyuji Konagawa · Otohiko Meichi · Hazu Kashibuchi · Toga Tabara · Raibaru Fumetsu
Rivales
Osana Najimi · Amai Odayaka · Kizana Sunobu · Oka Ruto · Asu Rito · Osoro Shidesu · Hanako Yamada · Megami Saikou
Club de cuisine
Amai Odayaka (Présidente) · Shoku Tsuburaya (Président remplaçant) · Kenko Sukoyaka · Seiyo Akanishi · Ajia Ashitomi · Saki Miyu
Club de théâtre
Kizana Sunobu (Présidente) · Tsuruzo Yamazaki (Président remplaçant) · Shozo Kurosawa · Riku Soma · Tokuko Kitagawa · Kokona Haruka
Club occulte
Oka Ruto (Présidente) · Shin Higaku (Président remplaçant) · Chojo Tekina · Daku Atsu · Supana Churu · Kokuma Jutsu
Club de gaming
Gema Taku (Président) · Ryuto Ippongo · Pippi Osu · Midori Gurin · Mai Waifu
Club d'arts
Geiju Tsuka (Président) · Borupen Saishiki · Enpitsu Byoga · Maka Tansei · Efude Nurimono
Club d'arts martiaux
Budo Masuta (Président) · Sho Kunin · Juku Ren · Mina Rai · Shima Shiya
Club de musique
Miyuji Shan (Présidente) · Gita Yamahato · Beshi Takamine · Dora Tamamoto · Kiba Kawaito
Club de photographie
Fureddo Jonzu (Président) · Rojasu Norubiru · Sukubi Dubidu · Dafuni Bureiku · Beruma Dinkuri
Club de science
Kaga Kusha (Président) · Horo Guramu · Yaku Zaishi · Meka Nikaru · Homu Kurusu
Club de sport
Asu Rito (Présidente) · Itachi Zametora (Président remplaçant) · Hojiro Zameshiro · Unagi Denkashiza · Iruka Dorufino · Mantaro Sashimasu
Club de jardinage
Uekiya Engeika (Présidente) · Himari Fujita · Sakura Hagiwara · Sumire Suzuki · Tsubaki Uesugi
Délinquants
Osoro Shidesu (Cheffe) · Umeji Kizuguchi (Chef remplaçant) · Hokuto Furukizu · Gaku Hikitsuri · Hayanari Tsumeato · Dairoku Surikizu
Pestes
Musume Ronshaku · Kashiko Murasaki · Hana Daidaiyama · Kokoro Momoiro · Hoshiko Mizudori
Conseil étudiant
Megami Saikou (Présidente) · Kuroko Kamenaga (Vice-présidente) · Shiromi Torayoshi (Trésorière) · Akane Toriyasu (Secrétaire) · Aoi Ryugoku (Chargée disciplinaire)
Corps enseignant
Professeurs
Reina Nabatame (1-1) · Natsuki Aburaya (1-2) · Rino Fukahori (2-1) · Shiori Rikitake (2-2) · Karin Hanabusa (3-1) · Kaho Kanokogi (3-2) · Mida Rana (Professeure remplaçante de la classe 3-2 et rivale) · Kyoshi Tachibana (Professeure de sport)
Autres membres du corps enseignant
Nasu Kankoshi (Infirmière) · Muja Kina (Infirmière remplaçante et rivale) · Genka Kunahito (Conseillère d'orientation) · Kocho Shuyona (Directeur)
Autres personnages
Famille Saikou
Saisho Saikou (Fondateur de la Saikou Corp) · Père de Megami Saikou (PDG de la Saikou Corp) · Mère de Megami Saikou · Tante de Megami Saikou · Megami Saikou (Fille) · Kencho Saikou (Fils)
Rue commerçante
Yui Rio · Yuna Hina · Koharu Hinata · Mei Mio · Oka Ruto · Témoin-chan
Démons
Démon de la luxure · Démon de la souffrance · Démon du feu · Démon du vide · Démon de la mort
Mode mission
Nemesis
Easter Eggs
Yandere-kun · Rainey · FUN_GIRL
Autres
Robot-chan · Stalker d'Osana
Mode 1980
Personnages principaux
Ryoba Aishi · Père d'Ayano Aishi · Fantôme · Le Yakuza · Le Journaliste
Délinquants
Dandy Pompadour · Josuke Pompadour · Spiky Pompadour · Tall Pompadour · Triangle Pompadour · Copper Streak · Lime Streak · Purple Streak · Red Streak · Teal Streak
Personnages de Spin-offs
Burning Love
Sakura · Démon du feu
Kuudere Simulator
Kuudere-chan · Tsundere-chan · Himedere-chan
Midori Forest
YandereDev · Les Midori Gurins
YandereTale
Ayano Aishi · Oka Ruto
Personnages supprimés
Red Flower · Haruto Yuto · Sota Yuki · Hayato Haruki · Ryusei Koki · Sora Sosuke · Study-kun A · Study-kun B
Jamais apparue en jeu
Victime-chan