FANDOM


(Mode 1980)
Ligne 164 : Ligne 164 :
 
:''Article principal : [[Mode 1980]]''
 
:''Article principal : [[Mode 1980]]''
 
*[[Ryoba Aishi]]
 
*[[Ryoba Aishi]]
*[[Père de Yandere-chan]]
+
*[[Père d'Ayano Aishi]]
 
*Le [[fantôme]]
 
*Le [[fantôme]]
   

Version du février 14, 2019 à 11:53

Élèves

Arrivée des élèves au lycée.

Les élèves ("Students") du lycée Akademi.

Ils ne sont pas encore tous présents dans le jeu.

Liste des élèves

Personnages principaux

Rivales

Article principal : Rivales

Rivales de test

Prétendants des rivales

Article principal : Prétendants

Membres de clubs

Article principal : Clubs

Sans club

Club de cuisine

Article principal : Club de cuisine

Club de théâtre

Article principal : Club de théâtre

Club occulte

Article principal : Club occulte

Club de gaming

Article principal : Club de gaming

Club d'arts

Article principal : Club d'arts

Club d'arts martiaux

Article principal : Club d'arts martiaux

Club de musique

Article principal : Club de musique

Club de photographie

Article principal : Club de photographie

Club de science

Article principal : Club de science

Club de sport

Article principal : Club de sport

Club de jardinage

Article principal : Club de jardinage

Délinquants

Article principal : Délinquants

Pestes

Article principal : Pestes

Conseil étudiant

Article principal : Conseil étudiant

Mode 1980

Article principal : Mode 1980

Mode mission

Article principal : Mode mission

Élèves supprimés

Élèves de spin-off

Article principal : Spin-off

Non-fonctionnels

Anecdotes

  • Il y a un élève qui adore torturer les animaux. Cependant, ce n'est pas Yandere-chan.[1]
  • Si YandereDev était un élève du jeu, il serait un solitaire, ferait partie du club de gaming et n'aurait pas de coup de coeur.[2]
  • Une élève pourrait avoir l'apparence de Rivale-chan.[3]
  • YandereDev adorerait inclure une fille lolita gothique.[4]

Références

  1. https://twitter.com/YandereDev/status/655236428977213441
  2. https://twitter.com/YandereDev/status/649637008537600000
  3. https://twitter.com/YandereDev/status/664324266079334400
  4. https://twitter.com/YandereDev/status/688787433886879744
Personnages
Élèves
Personnages principaux
Ayano Aishi · Senpai · Info-chan
Sans club
Sakyu Basu · Inkyu Basu · Kuu Dere · Horuda Puresu · Kyuji Konagawa · Otohiko Meichi · Hazu Kashibuchi · Toga Tabara · Raibaru Fumetsu
Rivales
Osana Najimi · Amai Odayaka · Kizana Sunobu · Oka Ruto · Asu Rito · Muja Kina · Mida Rana · Osoro Shidesu · Hanako Yamada · Megami Saikou
Club de cuisine
Amai Odayaka (Présidente) · Shoku Tsuburaya (Président remplaçant) · Kenko Sukoyaka · Seiyo Akanishi · Ajia Ashitomi · Saki Miyu
Club de théâtre
Kizana Sunobu (Présidente) · Tsuruzo Yamazaki (Président remplaçant) · Shozo Kurosawa · Riku Soma · Tokuko Kitagawa · Kokona Haruka
Club occulte
Oka Ruto (Présidente) · Shin Higaku (Président remplaçant) · Chojo Tekina · Daku Atsu · Supana Churu · Kokuma Jutsu
Club de gaming
Gema Taku (Président) · Ryuto Ippongo · Pippi Osu · Midori Gurin · Mai Waifu
Club d'arts
Geiju Tsuka (Président) · Borupen Saishiki · Enpitsu Byoga · Maka Tansei · Efude Nurimono
Club d'arts martiaux
Budo Masuta (Président) · Sho Kunin · Juku Ren · Mina Rai · Shima Shita
Club de musique
Miyuji Shan (Présidente) · Gita Yamahato · Beshi Takamine · Dora Tamamoto · Kiba Kawaito
Club de photographie
Fureddo Jonzu (Président) · Rojasu Norubiru · Sukubi Dubidu · Dafuni Bureiku · Beruma Dinkuri
Club de science
Kaga Kusha (Président) · Horo Guramu · Yaku Zaishi · Meka Nikaru · Homu Kurusu
Club de sport
Asu Rito (Présidente) · Itachi Zametora (Président remplaçant) · Hojiro Zameshiro · Unagi Denkashiza · Iruka Dorufino · Mantaro Sashimasu
Club de jardinage
Uekiya Engeika (Présidente) · Himari Fujita · Sakura Hagiwara · Sumire Suzuki · Tsubaki Uesugi
Délinquants
Osoro Shidesu (Cheffe) · Umeji Kizuguchi (Chef remplaçant) · Hokuto Furukizu · Gaku Hikitsuri · Hayanari Tsumeato · Dairoku Surikizu
Pestes
Musume Ronshaku · Kashiko Murasaki · Hana Daidaiyama · Kokoro Momoiro · Hoshiko Mizudori
Conseil étudiant
Megami Saikou (Présidente) · Kuroko Kamenaga (Vice-présidente) · Shiromi Torayoshi (Trésorière) · Akane Toriyasu (Secrétaire) · Aoi Ryugoku (Chargée disciplinaire)
Corps enseignant
Professeurs
Reina Nana (1-1) · Natsuki Anna (1-2) · Rino Fuka (2-1) · Shiori Risa (2-2) · Karin Hana (3-1) · Kaho Kanon (3-2) · Mida Rana (Professeure remplaçante de la classe 3-2) · Kyoshi Taiso (Professeure de sport)
Autres membres du corps enseignant
Nasu Kankoshi (Infirmière) · Muja Kina (Infirmière remplaçante) · Genka Kunahito (Conseillère d'orientation) · Kocho Shuyona (Directeur)
Autres personnages
Famille Saikou
Saisho Saikou (Fondateur de la Saikou Corp) · Père de Megami Saikou (PDG de la Saikou Corp) · Tante de Megami Saikou · Megami Saikou (Fille) · Kencho Saikou (Fils)
Rue commerçante
Koharu Hinata · Mei Mio · Témoin-chan · Yui Rio · Yuna Hina
Démons
Démon de la luxure · Démon de la souffrance · Démon du feu · Démon du vide · Démon de la mort
Mode mission
Nemesis
Easter Eggs
Yandere-kun · Rainey · FUN_GIRL
Autres
Robot-chan
Mode 1980
Personnages principaux
Ryoba Aishi · Père d'Ayano Aishi · Fantôme · Le Yakuza · Le Journaliste
Délinquants
Dandy Pompadour · Josuke Pompadour · Spiky Pompadour · Tall Pompadour · Triangle Pompadour · Copper Streak · Lime Streak · Purple Streak · Red Streak · Teal Streak
Autres personnages
Horuda Puresu
Personnages de Spin-offs
Burning Love
Sakura · Démon du feu
Kuudere Simulator
Kuudere-chan · Tsundere-chan · Himedere-chan
Midori Forest
YandereDev · Les Midori Gurins
YandereTale
Ayano Aishi · Oka Ruto
Personnages supprimés
Red Flower · Haruto Yuto · Sota Yuki · Hayato Haruki · Ryusei Koki · Sora Sosuke · Study-kun A · Study-kun B
Jamais apparue en jeu
Victime-chan
Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .