FANDOM


m
m (Petite correction + suppression du statut du Raibaru. On cherche les status actuels, pas passés :3)
(3 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées)
Ligne 18 : Ligne 18 :
 
*[[Osoro Shidesu]] (chef des délinquants)
 
*[[Osoro Shidesu]] (chef des délinquants)
 
*[[Hanako Yamada]]
 
*[[Hanako Yamada]]
*[[Megami Saikou]]
+
*[[Megami Saikou]] (présidente du conseil étudiant)
   
===Membre des clubs===
+
=== Reste des élèves ===
  +
==== Membres de clubs ====
 
:''Article principal : [[Clubs]]''
 
:''Article principal : [[Clubs]]''
 
====Club de cuisine====
 
====Club de cuisine====
Ligne 110 : Ligne 110 :
 
*[[Tsubaki Uesugi]]
 
*[[Tsubaki Uesugi]]
   
===Délinquants===
+
====Délinquants====
 
:''Article principal : [[Délinquants]]''
 
:''Article principal : [[Délinquants]]''
 
*[[Umeji Kizuguchi]] (bras-droit)
 
*[[Umeji Kizuguchi]] (bras-droit)
Ligne 118 : Ligne 118 :
 
*[[Gaku Hikitsuri]]
 
*[[Gaku Hikitsuri]]
   
===Pestes===
+
====Pestes====
 
:''Article principal : [[Pestes]] ''
 
:''Article principal : [[Pestes]] ''
 
*[[Musume Ronshaku]] (chef)
 
*[[Musume Ronshaku]] (chef)
Ligne 126 : Ligne 126 :
 
*[[Hoshiko Mizudori]]
 
*[[Hoshiko Mizudori]]
   
===Conseil étudiant===
+
====Conseil étudiant====
 
:''Article principal : [[Conseil étudiant]]''
 
:''Article principal : [[Conseil étudiant]]''
 
*[[Kuroko Kamenaga]] (vice-présidente)
 
*[[Kuroko Kamenaga]] (vice-présidente)
Ligne 133 : Ligne 133 :
 
*[[Aoi Ryugoku]]
 
*[[Aoi Ryugoku]]
   
===Sans club===
+
====Sans club====
 
*[[Sakyu Basu]]
 
*[[Sakyu Basu]]
 
*[[Inkyu Basu]]
 
*[[Inkyu Basu]]
Ligne 143 : Ligne 143 :
 
*[[Toga Tabara]]
 
*[[Toga Tabara]]
 
*[[Raibaru Fumetsu]]
 
*[[Raibaru Fumetsu]]
  +
 
===Mode 1980===
 
===Mode 1980===
 
:''Article principal : [[Mode 1980]]''
 
:''Article principal : [[Mode 1980]]''
Ligne 208 : Ligne 209 :
 
[[it:Studenti]]
 
[[it:Studenti]]
 
[[en:Students]]
 
[[en:Students]]
[[zh:All Students]]
 
 
[[Catégorie:Sommaire]]
 
[[Catégorie:Sommaire]]
 
[[Catégorie:Personnages]]
 
[[Catégorie:Personnages]]

Version du avril 1, 2020 à 20:50

Élèves

Arrivée des élèves au lycée.

Les élèves ("Students") du lycée Akademi.

Ils ne sont pas encore tous présents dans le jeu.

Liste des élèves

Personnages principaux

Rivales

Article principal : Rivales

Reste des élèves

Membres de clubs

Article principal : Clubs

Club de cuisine

Article principal : Club de cuisine

Club de théâtre

Article principal : Club de théâtre

Club occulte

Article principal : Club occulte

Club de gaming

Article principal : Club de gaming

Club d'arts

Article principal : Club d'arts

Club d'arts martiaux

Article principal : Club d'arts martiaux

Club de musique

Article principal : Club de musique

Club de photographie

Article principal : Club de photographie

Club de science

Article principal : Club de science

Club de sport

Article principal : Club de sport

Club de jardinage

Article principal : Club de jardinage

Délinquants

Article principal : Délinquants

Pestes

Article principal : Pestes

Conseil étudiant

Article principal : Conseil étudiant

Sans club

Mode 1980

Article principal : Mode 1980

Mode mission

Article principal : Mode mission

Élèves supprimés

Élèves de spin-off

Article principal : Spin-off

Non-fonctionnel (Easter-Egg)

Élèves hypothétiques

Anecdotes

  • Il y a un élève qui adore torturer les animaux. Cependant, ce n'est pas Ayano.[1]
  • Si YandereDev était un élève du jeu, il serait un solitaire, ferait partie du club de gaming et n'aurait pas de coup de coeur.[2]
  • YandereDev avait suggeré une élève ayant l'apparrence de Rivale-chan qui deviendra finalement Raibaru Fumetsu.[3]
  • YandereDev adorerait inclure une fille lolita gothique.[4]

Références

  1. https://twitter.com/YandereDev/status/655236428977213441
  2. https://twitter.com/YandereDev/status/649637008537600000
  3. https://twitter.com/YandereDev/status/664324266079334400
  4. https://twitter.com/YandereDev/status/688787433886879744
Personnages
Élèves
Personnages principaux
Ayano Aishi · Senpai · Info-chan
Sans club
Sakyu Basu · Inkyu Basu · Kuu Dere · Horuda Puresu · Kyuji Konagawa · Otohiko Meichi · Hazu Kashibuchi · Toga Tabara · Raibaru Fumetsu
Rivales
Osana Najimi · Amai Odayaka · Kizana Sunobu · Oka Ruto · Asu Rito · Muja Kina · Mida Rana · Osoro Shidesu · Hanako Yamada · Megami Saikou
Club de cuisine
Amai Odayaka (Présidente) · Shoku Tsuburaya (Président remplaçant) · Kenko Sukoyaka · Seiyo Akanishi · Ajia Ashitomi · Saki Miyu
Club de théâtre
Kizana Sunobu (Présidente) · Tsuruzo Yamazaki (Président remplaçant) · Shozo Kurosawa · Riku Soma · Tokuko Kitagawa · Kokona Haruka
Club occulte
Oka Ruto (Présidente) · Shin Higaku (Président remplaçant) · Chojo Tekina · Daku Atsu · Supana Churu · Kokuma Jutsu
Club de gaming
Gema Taku (Président) · Ryuto Ippongo · Pippi Osu · Midori Gurin · Mai Waifu
Club d'arts
Geiju Tsuka (Président) · Borupen Saishiki · Enpitsu Byoga · Maka Tansei · Efude Nurimono
Club d'arts martiaux
Budo Masuta (Président) · Sho Kunin · Juku Ren · Mina Rai · Shima Shita
Club de musique
Miyuji Shan (Présidente) · Gita Yamahato · Beshi Takamine · Dora Tamamoto · Kiba Kawaito
Club de photographie
Fureddo Jonzu (Président) · Rojasu Norubiru · Sukubi Dubidu · Dafuni Bureiku · Beruma Dinkuri
Club de science
Kaga Kusha (Président) · Horo Guramu · Yaku Zaishi · Meka Nikaru · Homu Kurusu
Club de sport
Asu Rito (Présidente) · Itachi Zametora (Président remplaçant) · Hojiro Zameshiro · Unagi Denkashiza · Iruka Dorufino · Mantaro Sashimasu
Club de jardinage
Uekiya Engeika (Présidente) · Himari Fujita · Sakura Hagiwara · Sumire Suzuki · Tsubaki Uesugi
Délinquants
Osoro Shidesu (Cheffe) · Umeji Kizuguchi (Chef remplaçant) · Hokuto Furukizu · Gaku Hikitsuri · Hayanari Tsumeato · Dairoku Surikizu
Pestes
Musume Ronshaku · Kashiko Murasaki · Hana Daidaiyama · Kokoro Momoiro · Hoshiko Mizudori
Conseil étudiant
Megami Saikou (Présidente) · Kuroko Kamenaga (Vice-présidente) · Shiromi Torayoshi (Trésorière) · Akane Toriyasu (Secrétaire) · Aoi Ryugoku (Chargée disciplinaire)
Corps enseignant
Professeurs
Reina Nana (1-1) · Natsuki Anna (1-2) · Rino Fuka (2-1) · Shiori Risa (2-2) · Karin Hana (3-1) · Kaho Kanon (3-2) · Mida Rana (Professeure remplaçante de la classe 3-2) · Kyoshi Taiso (Professeure de sport)
Autres membres du corps enseignant
Nasu Kankoshi (Infirmière) · Muja Kina (Infirmière remplaçante) · Genka Kunahito (Conseillère d'orientation) · Kocho Shuyona (Directeur)
Autres personnages
Famille Saikou
Saisho Saikou (Fondateur de la Saikou Corp) · Père de Megami Saikou (PDG de la Saikou Corp) · Tante de Megami Saikou · Megami Saikou (Fille) · Kencho Saikou (Fils)
Rue commerçante
Koharu Hinata · Mei Mio · Témoin-chan · Yui Rio · Yuna Hina
Démons
Démon de la luxure · Démon de la souffrance · Démon du feu · Démon du vide · Démon de la mort
Mode mission
Nemesis
Easter Eggs
Yandere-kun · Rainey · FUN_GIRL
Autres
Robot-chan
Mode 1980
Personnages principaux
Ryoba Aishi · Père d'Ayano Aishi · Fantôme · Le Yakuza · Le Journaliste
Délinquants
Dandy Pompadour · Josuke Pompadour · Spiky Pompadour · Tall Pompadour · Triangle Pompadour · Copper Streak · Lime Streak · Purple Streak · Red Streak · Teal Streak
Autres personnages
Horuda Puresu
Personnages de Spin-offs
Burning Love
Sakura · Démon du feu
Kuudere Simulator
Kuudere-chan · Tsundere-chan · Himedere-chan
Midori Forest
YandereDev · Les Midori Gurins
YandereTale
Ayano Aishi · Oka Ruto
Personnages supprimés
Red Flower · Haruto Yuto · Sota Yuki · Hayato Haruki · Ryusei Koki · Sora Sosuke · Study-kun A · Study-kun B
Jamais apparue en jeu
Victime-chan
Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA .