Wikia Yandere Simulator FR
Advertisement

L'arrivée des élèves au lycée

Les élèves ("Students") du lycée Akademi.

Ils ne sont pas encore tous présents dans le jeu.

Liste des élèves

Personnages principaux

Ayano 08.png
Classe : 2-1
Personnalité : Dévouée


Taro 09.png
Classe : 3-2
Personnalité : Solitaire


InfoChan.gif
Classe : Inconnue
Personnalité : Inconnue


Rivales

Article principal : Rivales
Osana 09.png
Classe : 2-1
Personnalité : Éprise


Amai 02.png
Classe : 2-2
Personnalité : Éprise


Kizana portrait.png
Classe : 2-2
Personnalité : Éprise


Oka 08.png
Classe : 2-2
Personnalité : Éprise


Asu 01.png
Classe : 2-2
Personnalité : Éprise


Osoro 02.png
Classe : 2-2
Personnalité : Éprise


Hanako 01.png
Classe : 1-2
Personnalité : Éprise


Megami portrait.png
Classe : 2-2
Personnalité : Éprise


Personnages secondaires

Sans club

Sakyu 10.png
Classe : 2-2
Personnalité : Papillon social


Inkyu 08.png
Classe : 2-2
Personnalité : Papillon social


Kuu 12.png
Classe : 1-1
Personnalité : Solitaire


Horuda 08.png
Classe : 1-2
Personnalité : Fragile


Kyuji 04.png
Classe : 3-1
Personnalité : Solitaire


Otohiko 04.png
Classe : 1-1
Personnalité : Lâche


Hazu 01.png
Classe : 1-2
Personnalité : Lâche


Toga 04.png
Classe : 3-2
Personnalité : Solitaire


Raibaru 07.png
Classe : 2-1
Personnalité : Protectrice


Club de cuisine

Article principal : Club de cuisine
Shoku 10.png
Classe : 3-2
Personnalité : Papillon social


Kenko 08.png
Classe : 3-1
Personnalité : Papillon social


Seiyo 09.png
Classe : 2-1
Personnalité : Papillon social


Ajia 13.png
Classe : 1-2
Personnalité : Papillon social


Saki 21.png
Classe : 1-1
Personnalité : Papillon social


Club de théâtre

Article principal : Club de théâtre
Tsuruzo 08.png
Classe : 3-2
Personnalité : Papillon social


Shozo 07.png
Classe : 3-1
Personnalité : Papillon social


Riku 16.png
Classe : 2-1
Personnalité : Papillon social


Tokuko 13.png
Classe : 1-2
Personnalité : Papillon social


Kokona 20.png
Classe : 1-1
Personnalité : Papillon social


Club occulte

Article principal : Club occulte
Shin 09.png
Classe : 3-2
Personnalité : Chouchou du prof


Chojo 11.png
Classe : 3-1
Personnalité : Lâche


Daku 07.png
Classe : 2-1
Personnalité : Lâche


Supana 11.png
Classe : 1-2
Personnalité : Lâche


Kokuma 09.png
Classe : 1-1
Personnalité : Lâche


Club de gaming

Gema 08.png
Classe : 3-2
Personnalité : Solitaire


Ryuto 18.png
Classe : 3-1
Personnalité : Accro au téléphone


Pippi 19.png
Classe : 2-2
Personnalité : Accro au téléphone


Midori 21.png
Classe : 1-2
Personnalité : Accro au téléphone


Mai 23.png
Classe : 1-1
Personnalité : Accro au téléphone


Club d'arts

Article principal : Club d'arts
Geiju 09.png
Classe : 3-2
Personnalité : Solitaire


Borupen 10.png
Classe : 3-1
Personnalité : Rancunier


Enpitsu 11.png
Classe : 2-1
Personnalité : Papillon social


Maka 10.png
Classe : 1-2
Personnalité : Papillon social


Efude 11.png
Classe : 1-1
Personnalité : Papillon social


Club d'arts martiaux

Article principal : Club d'arts martiaux
Budo 14.png
Classe : 3-2
Personnalité : Héroïque


Sho 10.png
Classe : 3-1
Personnalité : Héroïque


Juku 10.png
Classe : 2-1
Personnalité : Héroïque


Mina 17.png
Classe : 1-2
Personnalité : Héroïque


Shima 16.png
Classe : 1-1
Personnalité : Héroïque


Club de musique

Article principal : Club de musique
Miyuji 10.png
Classe : 3-2
Personnalité : Papillon social


Gita 09.png
Classe : 3-1
Personnalité : Papillon social


Beshi 11.png
Classe : 2-1
Personnalité : Papillon social


Dora 10.png
Classe : 1-2
Personnalité : Papillon social


Kiba 07.png
Classe : 1-1
Personnalité : Papillon social


Club de photographie

Article principal : Club de photographie
Fureddo 09.png
Classe : 3-2
Personnalité : Détective


Rojasu 10.png
Classe : 3-1
Personnalité : Détective


Sukubi 06.png
Classe : 2-1
Personnalité : Détective


Dafuni 11.png
Classe : 1-2
Personnalité : Détective


Beruma 08.png
Classe : 1-1
Personnalité : Détective


Club de science

Article principal : Club de science
Kaga 09.png
Classe : 3-2
Personnalité : Chouchou du prof


Horo 08.png
Classe : 3-1
Personnalité : Chouchou du prof


Yaku 06.png
Classe : 2-1
Personnalité : Chouchou du prof


Meka 10.png
Classe : 1-2
Personnalité : Chouchou du prof


Homu 09.png
Classe : 1-1
Personnalité : Chouchou du prof


Club de sport

Article principal : Club de sport
Itachi 03.png
Classe : 3-2
Personnalité : Héroïque


Hojiro 05.png
Classe : 3-1
Personnalité : Héroïque


Unagi 02.png
Classe : 2-1
Personnalité : Héroïque


Iruka 04.png
Classe : 1-2
Personnalité : Héroïque


Mantaro 05.png
Classe : 1-1
Personnalité : Héroïque


Club de jardinage

Article principal : Club de jardinage
Uekiya 08.png
Classe : 3-2
Personnalité : Papillon social


Himari 11.png
Classe : 3-1
Personnalité : Héroïque


Sakura 09.png
Classe : 2-1
Personnalité : Papillon social


Sumire 08.png
Classe : 1-2
Personnalité : Papillon social


Tsubaki 13.png
Classe : 1-1
Personnalité : Papillon socialDélinquants

Article principal : Délinquants
Umeji 02.png
Classe : 3-1
Personnalité : Violent


Hokuto 05.png
Classe : 2-2
Personnalité : Violent


Gaku 05.png
Classe : 2-1
Personnalité : Violent


Hayanari 04.png
Classe : 2-2
Personnalité : Violent


Dairoku 04.png
Classe : 2-2
Personnalité : Violent


Pestes

Article principal : Pestes
Musume 10.png
Classe : 3-2
Personnalité : Accro au téléphone


Kashiko 10.png
Classe : 3-1
Personnalité : Accro au téléphone


Hana 12.png
Classe : 2-1
Personnalité : Accro au téléphone


Kokoro 10.png
Classe : 1-2
Personnalité : Accro au téléphone


Hoshiko 10.png
Classe : 1-1
Personnalité : Accro au téléphone


Conseil étudiant

Article principal : Conseil étudiant
Kuroko 07.png
Classe : 3-2
Personnalité : Dangereuse


Shiromi 10.png
Classe : 1-1
Personnalité : Dangereuse


Akane 09.png
Classe : 3-1
Personnalité : Dangereuse


Aoi 07.png
Classe : 2-2
Personnalité : Dangereuse


Mode 1980

Article principal : Mode 1980

Personnages principaux

Rivales

Sans club

Club de cuisine

Club de théâtre

Club occulte

Club de journalisme

Club d'arts

Club de jardinage

Délinquants

Délinquantes

Mode mission

Article principal : Mode mission

Élèves supprimés

Élèves de spin-off

Article principal : Spin-off

Non-fonctionnel (Easter-Egg)

Élèves hypothétiques

Anecdotes

  • Il y a un élève qui adore torturer les animaux. Cependant, ce n'est pas Ayano.[1]
  • Si YandereDev était un élève du jeu, il serait un solitaire, ferait partie du club de gaming et n'aurait pas de coup de coeur.[2]
  • YandereDev avait suggeré une élève ayant l'apparrence de Rivale-chan qui deviendra finalement Raibaru Fumetsu.[3]
  • YandereDev adorerait inclure une fille lolita gothique.[4]

Références


Icône personnages.png Personnages
Élèves
Personnages principaux
Ayano Aishi · Taro Yamada · Info-chan
Sans club
Sakyu Basu · Inkyu Basu · Kuu Dere · Horuda Puresu · Kyuji Konagawa · Otohiko Meichi · Hazu Kashibuchi · Toga Tabara · Raibaru Fumetsu
Rivales
Osana Najimi · Amai Odayaka · Kizana Sunobu · Oka Ruto · Asu Rito · Osoro Shidesu · Hanako Yamada · Megami Saikou
Club de cuisine
Amai Odayaka (Présidente) · Shoku Tsuburaya (Président remplaçant) · Kenko Sukoyaka · Seiyo Akanishi · Ajia Ashitomi · Saki Miyu
Club de théâtre
Kizana Sunobu (Présidente) · Tsuruzo Yamazaki (Président remplaçant) · Shozo Kurosawa · Riku Soma · Tokuko Kitagawa · Kokona Haruka
Club occulte
Oka Ruto (Présidente) · Shin Higaku (Président remplaçant) · Chojo Tekina · Daku Atsu · Supana Churu · Kokuma Jutsu
Club de gaming
Gema Taku (Président) · Ryuto Ippongo · Pippi Osu · Midori Gurin · Mai Waifu
Club d'arts
Geiju Tsuka (Président) · Borupen Saishiki · Enpitsu Byoga · Maka Tansei · Efude Nurimono
Club d'arts martiaux
Budo Masuta (Président) · Sho Kunin · Juku Ren · Mina Rai · Shima Shiya
Club de musique
Miyuji Shan (Présidente) · Gita Yamahato · Beshi Takamine · Dora Tamamoto · Kiba Kawaito
Club de photographie
Fureddo Jonzu (Président) · Rojasu Norubiru · Sukubi Dubidu · Dafuni Bureiku · Beruma Dinkuri
Club de science
Kaga Kusha (Président) · Horo Guramu · Yaku Zaishi · Meka Nikaru · Homu Kurusu
Club de sport
Asu Rito (Présidente) · Itachi Zametora (Président remplaçant) · Hojiro Zameshiro · Unagi Denkashiza · Iruka Dorufino · Mantaro Sashimasu
Club de jardinage
Uekiya Engeika (Présidente) · Himari Fujita · Sakura Hagiwara · Sumire Suzuki · Tsubaki Uesugi
Délinquants
Osoro Shidesu (Cheffe) · Umeji Kizuguchi (Chef remplaçant) · Hokuto Furukizu · Gaku Hikitsuri · Hayanari Tsumeato · Dairoku Surikizu
Pestes
Musume Ronshaku · Kashiko Murasaki · Hana Daidaiyama · Kokoro Momoiro · Hoshiko Mizudori
Conseil étudiant
Megami Saikou (Présidente) · Kuroko Kamenaga (Vice-présidente) · Shiromi Torayoshi (Trésorière) · Akane Toriyasu (Secrétaire) · Aoi Ryugoku (Chargée disciplinaire)
Corps enseignant
Professeurs
Reina Nabatame (1-1) · Natsuki Aburaya (1-2) · Rino Fukahori (2-1) · Shiori Rikitake (2-2) · Karin Hanabusa (3-1) · Kaho Kanokogi (3-2) · Mida Rana (Professeure remplaçante de la classe 3-2 et rivale) · Kyoshi Tachikawa (Professeure de sport)
Autres membres du corps enseignant
Nasu Kankoshi (Infirmière) · Muja Kina (Infirmière remplaçante et rivale) · Genka Kunahito (Conseillère d'orientation) · Kocho Shuyona (Directeur)
Autres personnages
Famille Saikou
Saisho Saikou (Fondateur de la Saikou Corp) · Père de Megami Saikou (PDG de la Saikou Corp) · Mère de Megami Saikou · Tante de Megami Saikou · Megami Saikou (Fille) · Kencho Saikou (Fils)
Rue commerçante
Yui Rio · Yuna Hina · Koharu Hinata · Mei Mio · Oka Ruto · Témoin-chan
Démons
Démon de la luxure · Démon de la souffrance · Démon du feu · Démon du vide · Démon de la mort
Mode mission
Nemesis
Easter Eggs
Yandere-kun · Rainey · FUN_GIRL
Autres
Robot-chan · Stalker d'Osana
Mode 1980
Personnages principaux
Ryoba Aishi · Père d'Ayano Aishi · Fantôme · Le Yakuza · Le Journaliste
Délinquants
Dandy Pompadour · Josuke Pompadour · Spiky Pompadour · Tall Pompadour · Triangle Pompadour · Copper Streak · Lime Streak · Purple Streak · Red Streak · Teal Streak
Personnages de Spin-offs
Burning Love
Sakura · Démon du feu
Kuudere Simulator
Kuudere-chan · Tsundere-chan · Himedere-chan
Midori Forest
YandereDev · Les Midori Gurins
YandereTale
Ayano Aishi · Oka Ruto
Personnages supprimés
Red Flower · Haruto Yuto · Sota Yuki · Hayato Haruki · Ryusei Koki · Sora Sosuke · Study-kun A · Study-kun B
Jamais apparue en jeu
Victime-chan
Advertisement