Fandom


Shima Shita ist eine Schülerin an der Akademi High School und ein Mitglied des Kampfsportklubs.


Aussehen Bearbeiten

Shima hat weinrote Augen und kurzes, braunes Haar. Sie trägt die Standard-Uniform, außer der Spieler passt sie an. Wie alle Mitglieder im Kampfsportklub trägt sie ein weißes Bandana. Löst sich der Kampfsportklub auf, trägt sie das Bandana nicht mehr. Wenn sie im Kampfsportklub ist, trägt sie ein traditionelles Sparring-Outfit.

Persönlichkeit Bearbeiten

ShimaPosecolour

Shima schaut ernst in die Kamera

Von den Persönlichkeiten, welche sich derzeit im Spiel befinden, besitzt Shima die Persönlichkeit Held. Sieht sie, wie Yandere-chan jemanden umbringt, wird sie sie angreifen und versuchen sie zu überwältigen. Findet sie eine Leiche, wird sie sich wie ein Streber verhalten und einen Lehrer alarmieren bzw. sich in ihrem Klassenraum verstecken. Sie ist in der Lage sich oder andere zu verteidigen.

Versucht man ein Foto von ihr zu machen, wird sie ernst in die Kamera schauen.

Laut ihrem Schülerprofil ist sie eine Schülerin auf Lehrling-Level von Budo Masuta.

Routine Bearbeiten

Montag bis Freitag

7:00 AM
Shima betritt das Schulgelände, gemeinsam mit Budo Masuta, Sho Kunin, Juku Ren und Mina Rai.

7:05 AM
Shima geht zu ihrem Schließfach und zieht ihre Indoor-Schuhe an.

7:10 AM
Shima geht zum Kampfsportklub und zieht ihr Sparring-Outfit an. Danach geht sie mit dem Rest des Kampfsportklubs zwischen dem Kampfsportklub, dem westlichen sowie dem östlichen traditionellen Garten hin und her und beobachtet das Training von Sho Kunin und Mina Rai.

8:00 AM
Shima geht mit dem Rest des Kampfsportklubs zurück in den Kampfsportklub und zieht ihre Schuluniform an.

8:15 AM
Shima geht in die Klasse 1-1 und beschäftigt sich mit ihrem Handy.

8:30 AM
Shima ist im Vormittagsunterricht.

1:00 PM
Shima geht zurück zum Kampfsportklub und beobachtet weiter das Training von Sho Kunin und Mina Rai.

1:22 PM
Shima geht in ihre Klasse zurück und beschäftigt sich mit ihrem Handy.

1.30 PM
Shima ist im Nachmittagsunterricht.

3:30 PM
Shima putzt die Böden in und vor der Klasse 1-1.

4:00 PM

Shima geht zum Kampfsportklub und zieht ihr Sparring-Outfit an. Danach geht sie mit dem Rest des Kampfsportklubs zwischen dem Kampfsportklub, dem westlichen sowie dem östlichen traditionellen Garten hin und her und beobachtet das Training von Sho Kunin und Mina Rai, bis die Schule schließt.

Trivia Bearbeiten

  • Sie wurde im 15. November 2015 Build hinzugefügt.
  • Ihr männliches Pendant ist Juku Ren.

Galerie Bearbeiten

Schüler und Lehrer der Akademi High School
Klasse 1-1 Horuda Puresu - Shiromi Torayoshi - Mai Waifu
Klasse 1-2 Kuu Dere - Beruma Dinkuri - Midori Gurin - Kokona Haruka - Kokuma Jutsu - Kiba Kawaito - Homu Kurusu - Hoshiko Mizudori - Saki Miyu - Efude Nurimono - Mantaro Sashimasu - Shima Shita - Dairoku Surikizu - Tsubaki Uesugi
Klasse 2-1 Ayano Aishi (Yandere-chan) - Ajia Ashitomi - Inkyu Basu - Dafuni Bureiku - Supana Churu - Iruka Dorufino - Tokuko Kitagawa - Kokoro Momoiro - Osana Najimi - Meka Nikaru - Mina Rai - Sumire Suzuki - Hayanari Tsumeato - Dora Tamamoto - Maka Tansei
Klasse 2-2 Seiyo Akanishi - Daku Atsu - Sakyu Basu - Enpitsu Byoga - Hana Daidaiyama - Unagi Denkashiza - Sukubi Dubidu - Sakura Hagiwara - Gaku Hikitsuri - Pippi Osu - Juku Ren - Aoi Ryugoku - Riku Soma - Beshi Takamine - Yaku Zaishi
Klasse 3-1 Himari Fujita - Hokuto Furukizu - Horo Guramo - Ryuto Ippongo - Sho Kunin - Shozo Kurosawa - Kashiko Murasaki - Rojasu Norubiru - Borupen Saishiki - Kenko Sukoyaka - Chojo Tekina - Akane Toriyasu - Gita Yamahato - Hojiro Zameshiro
Klasse 3-2 Uekiya Engeika - Shin Higaku - Fureddo Jonzu - Kuroko Kamenaga - Umeji Kizuguchi - Kaga Kusha - Budo Masuta - Musume Ronshaku - Miyuji Shan - Gema Taku - Geiju Tsuka - Shoku Tsuburaya - Tsuruzo Yamazaki - Taro Yamada (Senpai) - Itachi Zametora
Lehrer Reina Nana - Natsuki Anna - Rino Fuka - Shiori Risa - Karin Hana - Kaho Kanon - Kyoshi Taiso - Genka Kunahito
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.