Yandere Simulator Wiki
Advertisement
Yandere Simulator Wiki

Mina Rai ist eine Schülerin an der Akademi High School und ein Mitglied des Kampfsportklubs.

Aussehen[]

Mina hat rotbraune Augen und kurzes, rotbraunes Haar, welches ihr Gesicht mit zwei langen Haarsträhnen einrahmt. Sie trägt die Standard-Uniform, außer der Spieler passt sie an. Wie alle Mitglieder im Kampfsportklub trägt sie ein weißes Bandana. Löst sich der Kampfsportklub auf, trägt sie das Bandana nicht mehr. Wenn sie an den Klubaktivitäten des Kampfsportklubs teilnimmt, trägt sie ein traditionelles Sparring-Outfit.

Persönlichkeit[]

Mina schaut ernst in die Kamera

Von den Persönlichkeiten, welche sich derzeit im Spiel befinden, besitzt Mina die Persönlichkeit Held. Sieht sie, wie Yandere-chan jemanden umbringt, wird sie sie angreifen und versuchen sie zu überwältigen. Findet sie eine Leiche, wird sie sich wie ein Streber verhalten und einen Lehrer alarmieren bzw. sich in ihrem Klassenraum verstecken. Sie ist in der Lage sich oder andere zu verteidigen.

Versucht man ein Foto von ihr zu machen, wird sie ernst in die Kamera schauen.

Laut ihrem Schülerprofil ist sie eine Schülerin auf Gesellen-Level von Budo Masuta.

Routine[]

Montag bis Freitag

7:00 AM
Mina betritt das Schulgelände, gemeinsam mit Budo Masuta, Sho Kunin, Juku Ren und Shima Shita.

7:05 AM
Mina geht zu ihrem Schließfach und zieht ihre Indoor-Schuhe an.

7:10 AM
Mina geht zum Kampfsportklub und zieht ihr Sparring-Outfit an. Danach geht sie mit dem Rest des Kampfsportklubs zwischen dem Kampfsportklub, dem westlichen sowie dem östlichen traditionellen Garten hin und her und trainiert an jedem dieser Ort mit Sho.

8:00 Am
Mina geht mit dem Rest des Kampfsportklubs zurück in den Kampfsportklub und zieht ihre Schuluniform an.

8:15 Am
Mina geht in die Klasse 1-2 und beschäftigt sich mit ihrem Handy.

8:30 AM
Mina ist im Vormittagsunterricht.

1:00 PM
Mina geht zurück zum Kampfsportklub und isst dort mit den anderen Mitgliedern zu Mittag.

1:22 Pm
Mina geht in ihre Klasse zurück und beschäftigt sich mit ihrem Handy.

1.30 PM
Mina ist im Nachmittagsunterricht.

3:30 PM
Mina putzt die Eingänge zum Schulhof.

4:00 PM

Mina geht zurück zum Kampfsportklub und zieht ihr Sparring-Outfit an. Danach geht sie mit dem Rest des Kampfsportklubs zwischen dem Kampfsportklub, dem westlichen sowie dem östlichen traditionellen Garten hin und her und trainiert an jedem dieser Ort mit Sho, bis die Schule schließt.

Trivia[]

  • Sie wurde im 15. November 2015 Build hinzugefügt.
  • Ihr männliches Pendant ist Sho Kunin.
  • Ihr Name ist ein Wortspiel aus dem japansichen Wort für "Lehrling", minarai (見習い).

Galerie[]

Schüler und Lehrer der Akademi High School
Klasse 1-1 Horuda Puresu - Shiromi Torayoshi - Mai Waifu
Klasse 1-2 Kuu Dere - Beruma Dinkuri - Midori Gurin - Kokona Haruka - Kokuma Jutsu - Kiba Kawaito - Homu Kurusu - Hoshiko Mizudori - Saki Miyu - Efude Nurimono - Mantaro Sashimasu - Shima Shita - Dairoku Surikizu - Tsubaki Uesugi
Klasse 2-1 Ayano Aishi (Yandere-chan) - Ajia Ashitomi - Inkyu Basu - Dafuni Bureiku - Supana Churu - Iruka Dorufino - Tokuko Kitagawa - Kokoro Momoiro - Osana Najimi - Meka Nikaru - Mina Rai - Sumire Suzuki - Hayanari Tsumeato - Dora Tamamoto - Maka Tansei
Klasse 2-2 Seiyo Akanishi - Daku Atsu - Sakyu Basu - Enpitsu Byoga - Hana Daidaiyama - Unagi Denkashiza - Sukubi Dubidu - Sakura Hagiwara - Gaku Hikitsuri - Pippi Osu - Juku Ren - Aoi Ryugoku - Riku Soma - Beshi Takamine - Yaku Zaishi
Klasse 3-1 Himari Fujita - Hokuto Furukizu - Horo Guramo - Ryuto Ippongo - Sho Kunin - Shozo Kurosawa - Kashiko Murasaki - Rojasu Norubiru - Borupen Saishiki - Kenko Sukoyaka - Chojo Tekina - Akane Toriyasu - Gita Yamahato - Hojiro Zameshiro
Klasse 3-2 Uekiya Engeika - Shin Higaku - Fureddo Jonzu - Kuroko Kamenaga - Umeji Kizuguchi - Kaga Kusha - Budo Masuta - Musume Ronshaku - Miyuji Shan - Gema Taku - Geiju Tsuka - Shoku Tsuburaya - Tsuruzo Yamazaki - Taro Yamada (Senpai) - Itachi Zametora
Lehrer Reina Nana - Natsuki Anna - Rino Fuka - Shiori Risa - Karin Hana - Kaho Kanon - Kyoshi Taiso - Genka Kunahito