FANDOM


Der Kampfsport Klub ist ein Klub im Yandere Simulator. Der Klubleiter ist Budo Masuta.

Martial Arts Clubroom

AussehenBearbeiten

Der Kampfsportclub hat ein dunkleres Design als die anderen Räume der Akademi High School. Am Boden sind ein paar dunkelgrüne Yogamatten ausgelegt und zwischen den Fenstern befindet sich eine Umkleidekabine.

MitgliedBearbeiten

Mitglied werdenBearbeiten

Wenn man Mitglied werden will, geht man nach der Schule zu Budo und beantragt eine Mitgliedschaft. Wenn man dann Mitglied ist, trägt man ein weißes Bandana.

Bandana

AustrittBearbeiten

Man kann austreten, indem man Budo die Mitgliedschaft im Gespräch kündigt.

MitgliederBearbeiten

Trivia Bearbeiten

Liste der Klubs und ihrer Mitglieder
Kochklub Amai Odayaka - Shoku Tsuburaya - Kenko Sukoyaka - Seiyo Akanishi - Ajia Ashitomi - Saki Miyu
Theaterklub Kizana Sunobu - Tsuruzo Yamazaki - Shozo Kurosawa - Riku Soma - Tokuko Kitagawa - Kokona Haruka
Okkultklub Oka Ruto - Shin Higaku - Chojo Tekina - Daku Atsu - Kokuma Jutsu - Supana Churu
Videospielklub Gema Taku - Pippi Osu - Ryuto Ippongo - Midori Gurin - Mai Waifu
Kunstklub Geiju Tsuka - Borupen Saishiki - Enpitsu Byoga - Maka Tansei - Efude Nurimono
Kampfsportklub Budo Masuta - Sho Kunin - Juku Ren - Mina Rai - Shima Shita
Musikklub Miyuji Shan - Gita Yamahato - Beshi Takamine - Dora Tamamoto - Kiba Kawaito
Fotografieklub Fureddo Jonzu - Rojasu Norubiru - Sukubi Dubidu - Dafuni Bureiku - Beruma Dinkuri
Wissenschaftsklub Kaga Kusha - Yaku Zaishi - Meka Nikaru - Horo Guramo - Homu Kurusu
Sportklub Asu Rito
Gartenklub Uekiya Engeika - Himari Fujita - Sakura Hagiwara - Sumire Suzuki - Tsubaki Uesugi
Delinquents Osoro Shidesu - Umeji Kizuguchi - Hokuto Furukizu - Gaku Hikitsuri - Dairoku Surikizu - Hayanari Tsumeato
Schülervertretung Megami Saikou - Kuroko Kamenaga - Akane Toriyasu - Aoi Ryugoku - Shiromi Torayoshi
Infoklub Info-Chan