Fandom


Juku Ren ist ein Schüler an der Akademi High School und ein Mitglied des Kampfsportklubs.

Aussehen Bearbeiten

Juku grünbraune Augen und hellbraunes, verwuscheltes Haar. Er trägt die normale Schuluniform, außer der Spieler passt sie an. Wie alle Mitglieder im Kampssportklub trägt er ein weißes Bandana. Löst sich der Kampfsportkklub auf, trägt er das Bandana nicht mehr. Wenn er im Kampfsportklub ist, trägt er ein traditionelles Sparring-Outfit.

Persönlichkeit Bearbeiten

JukuPosenew

Juku schaut ernst in die Kamera

Von den Persönlichkeiten, welche sich derzeit im Spiel befinden, besitzt Juku die Persönlichkeit Held. Sieht er, wie Yandere-chan jemanden umbringt wird er sie angreifen und versuchen sie zu überwältigen. Findet er eine Leiche wird er sich wie ein Streber verhalten und einen Lehrer alarmieren bzw. sich in seinem Klassenraum verstecken. Er ist in der Lage sich oder andere zu verteidigen.

Versucht man einen Foto von ihm zu machen, wird er ernst in die Kamera schauen.

Laut seinem Schülerprofil ist er ein Schüler auf Lehrling-Level von Budo Masuta.

Routine Bearbeiten

Montag bis Freitag

7:00 AM
Juku betritt das Schulgelände, gemeinsam mit Budo Masuta, Sho Kunin, Mina Rai und Shima Shita.

7:05 AM
Juku geht zu seinem Schließfach und zieht seine Indoor-Schuhe an.

7:10 AM
Juku geht zum Kampfsportklub und zieht sein Sparring-Outfit an. Danach geht er mit dem Rest des Kampfsportklubs zwischen dem Kampfsportklub, dem westlichen sowie dem östlichen traditionellen Garten hin und her und beobachtet das Training von Sho Kunin und Mina Rai.

8:00 Am
Juku geht mit dem Rest des Kampfsportklubs zurück in den Kampfsportklub und zieht seine Schuluniform an.

8:15 AM
Juku geht in die Klasse 2-2 und beschäftigt sich mit seinem Handy.

8:30 AM
Juku ist im Vormittagsunterricht.

1:00 PM
Juku geht zurück zum Kampfsportklub und isst dort mit den anderen Mitgliedern zu Mittag.

1:22 PM
Juku geht in seine Klasse zurück und beschäftigt sich mit seinem Handy.

1.30 PM
Juku ist im Nachmittagsunterricht.

3:30 PM
Juku putzt die Jungstoiletten im ersten Stock.

4:00 PM

Juku geht zurück zum Kampfsportklub und zieht sein Sparring-Outfit an. Danach geht er mit dem Rest des Kampfsportklubs zwischen dem Kampfsportklub, dem westlichen sowie dem östlichen traditionellen Garten hin und her und beobachtet weiter das Training von Sho Kunin und Mina Rai, bis die Schule schließt.

Trivia Bearbeiten

  • Er wurde im 15. November 2015 Build hinzugefügt.
  • Sein weibliches Pendant ist Shima Shita.

GalerieBearbeiten

Schüler und Lehrer der Akademi High School
Klasse 1-1 Horuda Puresu - Shiromi Torayoshi - Mai Waifu
Klasse 1-2 Kuu Dere - Beruma Dinkuri - Midori Gurin - Kokona Haruka - Kokuma Jutsu - Kiba Kawaito - Homu Kurusu - Hoshiko Mizudori - Saki Miyu - Efude Nurimono - Mantaro Sashimasu - Shima Shita - Dairoku Surikizu - Tsubaki Uesugi
Klasse 2-1 Ayano Aishi (Yandere-chan) - Ajia Ashitomi - Inkyu Basu - Dafuni Bureiku - Supana Churu - Iruka Dorufino - Tokuko Kitagawa - Kokoro Momoiro - Osana Najimi - Meka Nikaru - Mina Rai - Sumire Suzuki - Hayanari Tsumeato - Dora Tamamoto - Maka Tansei
Klasse 2-2 Seiyo Akanishi - Daku Atsu - Sakyu Basu - Enpitsu Byoga - Hana Daidaiyama - Unagi Denkashiza - Sukubi Dubidu - Sakura Hagiwara - Gaku Hikitsuri - Pippi Osu - Juku Ren - Aoi Ryugoku - Riku Soma - Beshi Takamine - Yaku Zaishi
Klasse 3-1 Himari Fujita - Hokuto Furukizu - Horo Guramo - Ryuto Ippongo - Sho Kunin - Shozo Kurosawa - Kashiko Murasaki - Rojasu Norubiru - Borupen Saishiki - Kenko Sukoyaka - Chojo Tekina - Akane Toriyasu - Gita Yamahato - Hojiro Zameshiro
Klasse 3-2 Uekiya Engeika - Shin Higaku - Fureddo Jonzu - Kuroko Kamenaga - Umeji Kizuguchi - Kaga Kusha - Budo Masuta - Musume Ronshaku - Miyuji Shan - Gema Taku - Geiju Tsuka - Shoku Tsuburaya - Tsuruzo Yamazaki - Taro Yamada (Senpai) - Itachi Zametora
Lehrer Reina Nana - Natsuki Anna - Rino Fuka - Shiori Risa - Karin Hana - Kaho Kanon - Kyoshi Taiso - Genka Kunahito
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.