Fandom


Der Info Club ist ein geheimer Club, in den niemand reinkommen kann.

MitgliederBearbeiten

Aussehen Bearbeiten

Der Raum ist komplett dunkel. Man sieht nur Info-chan, wie sie vor mehreren Bildschirmen sitzt.
InfoClub

Reaktion Bearbeiten

"I know you're there. Run along now. There's nothing for you to see here."

"Ich weiß das du da bist. Geh jetzt. Es gibt hier nichts für dich zu sehen."

- Info-Chan, nachdem man eine Weile durch das Fenster geschaut hat -

Trivia Bearbeiten

  • Früher gab es einen Bug, in dem eine Brille auf dem Boden lag, dieser wurde im 17. März 2016 Build behoben.
Liste der Klubs und ihrer Mitglieder
Kochklub Amai Odayaka - Shoku Tsuburaya - Kenko Sukoyaka - Seiyo Akanishi - Ajia Ashitomi - Saki Miyu
Theaterklub Kizana Sunobu - Tsuruzo Yamazaki - Shozo Kurosawa - Riku Soma - Tokuko Kitagawa - Kokona Haruka
Okkultklub Oka Ruto - Shin Higaku - Chojo Tekina - Daku Atsu - Kokuma Jutsu - Supana Churu
Videospielklub Gema Taku - Pippi Osu - Ryuto Ippongo - Midori Gurin - Mai Waifu
Kunstklub Geiju Tsuka - Borupen Saishiki - Enpitsu Byoga - Maka Tansei - Efude Nurimono
Kampfsportklub Budo Masuta - Sho Kunin - Juku Ren - Mina Rai - Shima Shita
Musikklub Miyuji Shan - Gita Yamahato - Beshi Takamine - Dora Tamamoto - Kiba Kawaito
Fotografieklub Fureddo Jonzu - Rojasu Norubiru - Sukubi Dubidu - Dafuni Bureiku - Beruma Dinkuri
Wissenschaftsklub Kaga Kusha - Yaku Zaishi - Meka Nikaru - Horo Guramo - Homu Kurusu
Sportklub Asu Rito - Itachi Zametora - Hojiro Zameshiro - Unagi Denkashiza - Iruka Dorufino - Mantaro Sashimasu
Gartenklub Uekiya Engeika - Himari Fujita - Sakura Hagiwara - Sumire Suzuki - Tsubaki Uesugi
Delinquents Osoro Shidesu - Umeji Kizuguchi - Hokuto Furukizu - Gaku Hikitsuri - Dairoku Surikizu - Hayanari Tsumeato
Schülervertretung Megami Saikou - Kuroko Kamenaga - Akane Toriyasu - Aoi Ryugoku - Shiromi Torayoshi
Infoklub Info-Chan
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.