Genka Kunahito ist die Vertrauenslehrerin und Schulpsychologin[1] der Akademi High School.

Aussehen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Genka hat einen braunen Dutt und Augen. Zusätzlich trägt sie eine rote Brille. Sie trägt ein schwarzes Kleid.

Persönlichkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Genka ist noch nicht vollständig implementiert und reagiert nicht auf Mord, Leichen etc. Ihre einzige Funktion ist die Schulverweis Elimination auszuprobieren.

Sie ist auch dafür zuständig, das Fehlverhalten der Schüler zu bestrafen.

Zitate[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

"Can I help you?" / "What can I help you with?"

"Kann ich dir irgendwie behilflich sein ?" / "Womit kann ich dir helfen?"

- Genka, wenn man sie anspricht -

"Don't misbehave."

"Unterlasse Fehlverhalten."

- Genka, wenn man das Gespräch beendet -

"I'm sorry, I've got my hands full for the rest of today. I won't be available until tomorrow."

"Es tut mir leid, ich habe alle Hände voll zu tun für den Rest des Tages. Ich werde nicht verfügbar sein bis morgen."

- Genka, wenn man versucht sie anzusprechen, nachdem man etwas gemeldet hat -

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

 
Schüler und Lehrer der Akademi High School
Klasse 1-1 Horuda Puresu - Shiromi Torayoshi - Mai Waifu
Klasse 1-2 Kuu Dere - Beruma Dinkuri - Midori Gurin - Kokona Haruka - Kokuma Jutsu - Kiba Kawaito - Homu Kurusu - Hoshiko Mizudori - Saki Miyu - Efude Nurimono - Mantaro Sashimasu - Shima Shita - Dairoku Surikizu - Tsubaki Uesugi
Klasse 2-1 Ayano Aishi (Yandere-chan) - Ajia Ashitomi - Inkyu Basu - Dafuni Bureiku - Supana Churu - Iruka Dorufino - Tokuko Kitagawa - Kokoro Momoiro - Osana Najimi - Meka Nikaru - Mina Rai - Sumire Suzuki - Hayanari Tsumeato - Dora Tamamoto - Maka Tansei
Klasse 2-2 Seiyo Akanishi - Daku Atsu - Sakyu Basu - Enpitsu Byoga - Hana Daidaiyama - Unagi Denkashiza - Sukubi Dubidu - Sakura Hagiwara - Gaku Hikitsuri - Pippi Osu - Juku Ren - Aoi Ryugoku - Riku Soma - Beshi Takamine - Yaku Zaishi
Klasse 3-1 Himari Fujita - Hokuto Furukizu - Horo Guramo - Ryuto Ippongo - Sho Kunin - Shozo Kurosawa - Kashiko Murasaki - Rojasu Norubiru - Borupen Saishiki - Kenko Sukoyaka - Chojo Tekina - Akane Toriyasu - Gita Yamahato - Hojiro Zameshiro
Klasse 3-2 Uekiya Engeika - Shin Higaku - Fureddo Jonzu - Kuroko Kamenaga - Umeji Kizuguchi - Kaga Kusha - Budo Masuta - Musume Ronshaku - Miyuji Shan - Gema Taku - Geiju Tsuka - Shoku Tsuburaya - Tsuruzo Yamazaki - Taro Yamada (Senpai) - Itachi Zametora
Lehrer Reina Nana - Natsuki Anna - Rino Fuka - Shiori Risa - Karin Hana - Kaho Kanon - Kyoshi Taiso - Genka Kunahito
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.